Πολυτονιστής: γράψτε απευθείας αρχαία ελληνικά

Οδηγίες

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

>> Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Ι.Θ. Κακριδής

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

Γιατί αλήθεια διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά που
θέλουμε να μορφώσουμε, σε τόσο πολλές ώρες μάλιστα;

Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που μας υποχρεώνουν να βοηθήσουμε τα
παιδιά μας να επικοινωνήσουν όσο γίνεται περισσότερο με τον αρχαίο
κόσμο.

Πρώτα απ’ όλα, γιατί είμαστε κι εμείς Έλληνες. Από τον καιρό του
Ομήρου ως σήμερα έχουν περάσει κάπου δυο χιλιάδες εφτακόσια χρόνια.
Στους αιώνες που κύλησαν οι Έλληνες βρεθήκαμε συχνά στο απόγειο της
δόξας, άλλοτε πάλι στα χείλια μιας καταστροφής
ανεπανόρθωτης∙ νικήσαμε και νικηθήκαμε αμέτρητες φορές∙ δοκιμάσαμε
επιδρομές και σκλαβιές∙ αλλάξαμε θρησκεία∙ στους τελευταίους αιώνες η
τεχνική επιστήμη μετασχημάτισε βασικά τη μορφή της ζωής μας∙ και
όμως κρατηθήκαμε Έλληνες, με την ίδια γλώσσα‐φυσικά εξελιγμένη‐, με
τα ίδια ιδανικά, τον ίδιο σε πολλά χαραχτήρα και με ένα πλήθος στοιχεία
του πολιτισμού κληρονομημένα από τα προχριστιανικά χρόνια. Στον
πνευματικό τομέα κανένας λαός δεν μπορεί να προκόψει, αν αγνοεί την
ιστορία του, γιατί άγνοια της ιστορίας θα πει άγνοια του ίδιου του ίδιου
του εαυτού του. Είμαι Έλληνας, συνειδητός Έλληνας, αυτό θα πει, έχω
αφομοιώσει μέσα μου την πνευματική ιστορία των Ελλήνων από τα
μυκηναϊκά χρόνια ως σήμερα.
Ο δεύτερος λόγος που μας επιβάλλει να γνωρίσουμε την αρχαία
πνευματική Ελλάδα είναι ότι είμαστε κι εμείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο
Ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στον αρχαίο Ελληνικό, με συνδετικό
κρίκο τον ρωμαϊκό. Με τους άλλους Ευρωπαίους μας δένει βέβαια και ο
Χριστιανισμός, όσο και να μας χωρίζουν ορισμένα δόγματα. Μα και ο
Χριστιανισμός έπρεπε να δουλευτεί πρώτα με την Ελληνική σκέψη, για να
μπορέσει ν’ απλώσει έπειτα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ρίζα του πολιτισμού
των Ευρωπαίων όλων είναι ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός και η τέχνη,
γι’ αυτό δεν μπορεί να τα αγνοεί κανείς, αν θέλει να αισθάνεται πως
πνευματικά ανήκει στην Ευρώπη.
Μα ο κυριότερος λόγος που δεν επιτρέπεται οι νέοι μας ν’ αγνοούν
την αρχαίαν Ελλάδα είναι άλλος: στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα
χρονικά του κόσμου ανακαλύφτηκε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνομη, ο
άνθρωπος που θέλει να κρατιέται ελεύθερος από κάθε λογής σκλαβιά,
και υλική και πνευματική. Μέσα στους λαούς που περιβάλλουν τον
ελληνικό χώρο στα παλιά εκείνα χρόνια υπάρχουν πολλοί με μεγάλο
πολιτισμό, πάνω απ’ όλους οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες. Οι λαοί όμως αυτοί
ούτε γνωρίζουν ούτε θέλουν τον ελεύθερο άνθρωπο. Το απολυταρχικό
τους σύστημα επιβάλλει στα άτομα να σκύβουν αδιαμαρτύρητα το κεφάλι
μπροστά στο βασιλέα και στους θρησκευτικούς αρχηγούς. Η ελεύθερη
πράξη και η ελεύθερη σκέψη είναι άγνωστα στον εξωελληνικό κόσμο. Και
οι Έλληνες; Πρώτοι αυτοί, σπρωγμένοι από μια δύναμη που βγαίνει από
μέσα τους και μόνο, την δεσποτεία θα την μεταλλάξουν σε δημοκρατία,
και από την άβουλη, ανεύθυνη μάζα του λαού θα πλάσουν μια κοινωνία
από πολίτες ελεύθερους, που καθένας τους να νιώθει τον εαυτό του
υπεύθυνο και για τη δική του και για των άλλων την προκοπή. Ο
στοχασμός είναι κι αυτός ελεύθερος για τα πιο τολμηρά πετάματα του
νου και της φαντασίας. Ο Έλληνας είναι ο πρώτος, που ενώ ξέρει πως δεν
μπορεί ατιμώρητα να ξεπεράσει τα σύνορα του ανθρώπου και να γίνει
θεός, όμως κατέχεται από μια βαθιά αισιοδοξία για τις ανθρώπινες
ικανότητες και είναι γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, που τον πιστεύει
ικανό να περάσει τις ατέλειές του και να γίνει αυτό που πρέπει να είναι−ο
τέλειος άνθρωπος.
Αυτή η πίστη στον τέλειον άνθρωπο, συνδυασμένη με το βαθύ
καλλιτεχνικό αίσθημα που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή, δίνει στον
αρχαίον Έλληνα τον πόθο και την ικανότητα να πλάσει πλήθος ιδανικές
μορφές σε ό,τι καταπιάνεται με το νου, με τη φαντασία και με το χέρι: στις
απέριττες μορφές που σχεδιάζουν οι τεχνίτες στα αγγεία της καθημερινής
χρήσης, στη μεγάλη ζωγραφική, στην πλαστική του χαλκού και του
μαρμάρου, πάνω απ’ όλα στο λόγο τους, και τον πεζό και τον ποιητικό.
Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, για να
μορφωθούν∙ για να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους αναλύοντας τη σκέψη
των παλιών Ελλήνων∙ για να καλλιεργήσουν το καλλιτεχνικό τους
αίσθημα μελετώντας ό,τι ωραίο έπλασε το χέρι και η φαντασία των
προγόνων τους∙ για να μπορέσουν κι αυτοί να νιώσουν τον εαυτό τους
αισιόδοξο, ελεύθερο και υπεύθυνο για τη μοίρα του ανθρώπου πάνω στη
γη∙ προπαντός για να φουντώσει μέσα τους ο πόθος για τον τέλειον
άνθρωπο.

Read more...

Εφαρμογή στο App Store της Apple με τίτλο Ομήρου Έπη.

>> Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Για πρώτη φορά είναι διαθέσιμη στο AppStore, μια Ελληνική εφαρμογή με την Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου με τα Αρχαία Κείμενα. Δημιουργός της ο Pericles Maravelakis.

Οι περισσότερες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες έχουν αναπτυχθεί έχοντας την Αγγλική μετάφραση των κειμένων.
Τα ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ προχωρούν ένα ακόμα βήμα πέρα από τα Αρχαία κείμενα, συμπεριλαμβάνοντας τις μεταφράσεις στη Νέα Ελληνική που επιμελήθηκαν οι Ν. Καζαντζάκης και Ι.Θ. Κακριδής.


Η πρώτη εφαρμογή είναι απλή και εύκολη στη χρήση για τον αναγνώστη.
Παράλληλα, θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες όπως:
Βιογραφία Ομήρου,
Περιγραφή των έργων και των χαρακτηριστικών τους,
Περίληψη των δυο έργων ανά ραψωδία,
Τους προλόγους των εκδόσεων στα Νέα Ελληνικά από τους συγγραφείς τους, Ν. Καζαντζάκη και Ι.Θ. Κακριδή,
Την λίστα όλων των χαρακτήρων που παρουσιάζονται στην Ιλιάδα, είτε πρόκειται για πρωταρχικούς χαρακτήρες (πχ. Αχιλλέας, ‘Εκτορας) ή για δευτερεύοντες στην πλοκή του έργου.
Αλλά η εφαρμογή δεν τελειώνει εκεί...

Τα ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται:
Με έκδοση για iPad, σε ειδικά διαμορφωμένο γραφικό περιβάλλον. (Η iPad εφαρμογή θα εκδοθεί μετά την κυκλοφορία iOS 4.2 και της διάθεση της συσκευής στην Ελλάδα),
Προσθήκη επιπλέον αναφορών και πληροφοριών για τα έργα,
Προσθήκη μεταφράσεων των έργων στην Αγγλική (Alexander Pope) και τη Γαλλική γλώσσα (Charles-René-Marie Leconte de L’Isle),
Μετάφραση της εφαρμογής σε Αγγλικά και Γαλλικά και δυνατότητα επιλογής γλωσσικού περιβάλλοντος,
Προσθήκη λειτουργιών όπως σελιδοδείκτες κ.α.
Η εφαρμογή ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ υποστηριζει iPhone 3G, 3GS, 4 και iPod Touch, τρέχει σε iOS 4, κάνει χρήση τεχνολογιών multitasking και retina display ενώ είναι διαθέσιμη στο Application Store δωρεάν.

Read more...

Στο πρότυπο του Reader του Safari 5: επεκτάσεις για Chrome και Firefox

>> Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

Ο Reader του Safari 5, που άρχισε να διατίθεται τον Ιούνιο, είναι μια λειτουργία που επιτρέπει μέσα από τον browser και πατώντας ένα εικονίδιο να διαβάσουμε ένα άρθρο από μια σελίδα στο ίντερνετ χωρίς να είναι φορτωμένη με γραφικά και διαφημίσεις, με τη γραμματοσειρά και στο μέγεθος χαρακτήρων που θέλουμε. Το αποτέλεσμα πραγματικά αυξάνει την αναγνωσιμότητα, ειδικά καθώς το άρθρο εμφανίζεται σε πρώτο πλάνο και η υπόλοιπη σελίδα σκοτεινιάζει, κάτι δηλαδή σαν Lights Off Mode για κείμενα, στην ίδια λογική με την παρακολούθηση βίντεο στο YouTube "με σβησμένα φώτα". Επίσης, βλέπουμε κατευθείαν όλες της σελίδες ενός άρθρου, όσες κι αν είναι, χωρίς το αρκετά εκνευριστικό και χρονοβόρο πάτημα του next page. Μπορούμε, τέλος, να ζουμάρουμε και να εκτυπώσουμε ή να στείλουμε με email το κείμενο που διαβάζουμε με αναδυόμενο μενού στο κάτω μέρος της οθόνης. Προσοχή μόνο, λειτουργεί με μεμονωμένα άρθρα, όχι με home pages: δεν εφαρμόζεται π.χ. στην κεντρική σελίδα μιας εφημερίδας ή ενός portal ή ενός blog, αλλά στις επιμέρους σελίδες/άρθρα τους.

Ελάχιστοι έχουν βέβαια Safari και ακόμα λιγότεροι θα έμπαιναν στη διαδικασία να αλλάξουν browser για να έχουν τον Reader του Safari. Οι καλές ιδέες στα προγράμματα υπάρχουν, όμως, για να αντιγράφονται και έτσι έχει κυκλοφορήσει αντίστοιχη επέκταση, ο iReader, για Chrome και για Firefox. Αντιγραφή απλώς; Όχι μόνο, αλλά και με κάποιες βελτιώσεις όπως η υποστήριξη σε συντομεύσης πληκτρολογίου, πέρα από το πάτημα του εικονιδίου, για το Lights Off Mode για το άρθρο σας ή τη δυνατότητα αφαίρεσης και share του άρθρου στο Facebook ή το Twitter. Η επέκταση μάλιστα λειτουργεί και με Firefox 4 beta.

Για την ιστορία, ο Reader του Safari βασίζεται στο bookmarlet Readability της arc90, αλλά το βελτιώνει αρκετά (πιο ελαφρύς, δε χρειάζεται να αλλάξεις σελίδα, περισσότερο παραμετροποιήσιμος, ευκολία εκτύπωσης και αποστολής).

Αν και τα πράγματα είναι απλά και εύκολα, μπορείτε να επισκεφτείτε έναν αναλυτικότερο οδηγό για τον Reader του Safari (και πώς να τον "πειράξετε" λίγο), καθώς και έναν οδηγό για την επέκταση iReader για Chrome και Firefox.
Πηγή: Ηλεκτρονικός αναγνώστης

Read more...

Ο δυστυχισμένος κόσμος του Προμηθέα

>> Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Ο Mark Weinstein τα τελευταία χρόνια ανεβάζει στο ιστολόγιό του μια σειρά από κόμικ με ήρωα τον Προμηθέα και τη δυστυχισμένη του ζωή. Οι ιστορίες του έχουν έντονα σκωπτική διάθεση και αρκετές φορές μου θύμισε τον δικό μας Αρκά.  
Εκτός από τον Προμηθέα εμφανίζονται ένας αετός με απίστευτο χιούμορ, ο Ερμής, ακτιβιστές και πολλοί άλλοι.Στη σελίδα http://prometheuscomic.wordpress.com/the-whole-prometheus-enchilada/ μπορείτε να δείτε όλα του τα σχέδια από το 2007 και να χρησιμοποιήσετε μερικά στα μαθήματά σας.

http://prometheuscomic.wordpress.com/

Read more...

EPWING for the classics Project

>> Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Ο OHKUBO Katsuhiko παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον-κατά τη γνώμη μου-project. Αξιοποίησε τα λεξικά του Περσέα, μετατρέποντάς τα σε ένα νέο format, το EPWING που σύμφωνα με τα λεγόμενά του είνα πολύ γνωστό στην Ιαπωνία. Στη σελίδα http://sourceforge.jp/projects/classicalepwing/ μπορείτε να δείτε περισσότερα (ιαπωνικά). 
Η εύλογη απορία μου είναι, εφόσον το ELD και το ML 

(Intermediate Greek-English Lexicon διατίθενται με Creative Commons NonCommercial ShareAlike 3.0 License από τον Περσέα, δεν μπορεί  η ελληνική φιλολογική κοινότητα να οργανώσει μια συνεργατική μετάφραση αυτών των λεξικών σε ανοιχτό πρότυπο; Η τεχνογνωσία και η εμπειρία από παρόμοιες προσπάθειες στο εξωτερικό υπάρχουν και μάλιστα με επιτυχή αποτελέσματα. 

Read more...

Digital Research in the Study of Classical Antiquity

>> Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Digital Research in the Study of Classical Antiquity


  • This book explores the challenges and opportunities presented to Classical scholarship by digital practice and resources. Drawing on the expertise of a community of scholars who use innovative methods and technologies, it shows that traditionally rigorous scholarship is as central to digital research as it is to mainstream Classical Studies. The chapters in this edited collection cover many subjects, including text and data markup, data management, network analysis, pedagogical theory and the Social and Semantic Web, illustrating the range of methods that enrich the many facets of the study of the ancient world. This volume exemplifies the collaborative and interdisciplinary nature that is at the heart of Classical Studies.

  • Contents: Introduction, Simon Mahony and Gabriel Bodard; Part I Archaeology and Geography: Silchester Roman town: developing virtual research practice 1997–2008, Michael G. Fulford, Emma J. O'Riordan, Amanda Clarke and Michael Rains; Diversity and reuse of digital resources for ancient Mediterranean material culture, Sebastian Heath; Space as an artefact: a perspective on 'neogeography' from the digital humanities, Stuart Dunn. Part II Text and Language: Contextual epigraphy and XML: digital publication and its application to the study of inscribed funerary monuments, Charlotte Tupman; A virtual research environment for the study of documents and manuscripts, Alan K. Bowman, Charles V. Crowther, Ruth Kirkham and John Pybus. One era's nonsense, another's norm: diachronic study of Greek and the computer, Notis Toufexis. Part III Infrastructure and Disciplinary Issues: Digital infrastructure and the Homer multitext project, Neel Smith; Ktêma es aiei: digital permanence from an ancient perspective, Hugh A. Cayless; Creating a generative learning object (GLO): working in an 'ill-structured' environment and getting students to think, Eleanor O'Kell, Dejan Ljubojevic and Cary MacMahon; The digital classicist: disciplinary focus and interdisciplinary vision, Melissa Terras; Bibliography; Index.

  • About the Editor: Dr Gabriel Bodard is Research Associate at the Centre for Computing in the Humanities, KCL and Simon Mahony is at the University College London, UK

  • Reviews: 'A productive interdisciplinary collaboration among computer scientists, engineers, classicists, and other humanities researchers within an open community of scholars sharing complementary skills and interests ... Perusing the contents of this stimulating volume, a representative sampling of innovative projects that employ advanced digital technologies, one feels much as Da Gama must have felt gazing out across the vast, variegated landscape of a world as yet unexplored.'
    John Bodel, Brown University, USA

    'Where once scholars considered how to apply IT to the study of the ancient world, now we must consider how to place the study of the ancient world within 'digital knowledge'. This has required us to rethink the classifications, collaborations and alliances with which we have operated for so long, and to consider the new audiences (expert and inexpert) who will look at, and sometimes contribute to, our resources and scholarship. This volume reflects the achievements, the potential and the challenges of this situation. It brings together practitioners from a diverse range of specialisms within classics: epigraphy and papyrology, literary and linguistic study, archaeology, numismatics. Their contributions demonstrate progress in digitization, but beyond that, they explore the wider context (academic and technical) in which digital classics must now function'.
    Elaine Matthews, University of Oxford, UK

Read more...

Bring Them Back - Ελληνικά www.bringthemback.org

>> Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Read more...

Ενα κορίτσι της αρχαίας Αθήνας αποκαλύπτεται

>> Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

«Ζωντανεύει» 2.440
χρόνια μετά τον θάνατό της και δείχνει το πρόσωπό της για πρώτη φορά χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία. Κυρίες και κύριοι η 11χρονη Μύρτις
Τα μαλλιά της είναι κοκκινωπά. Τα μάτια της καστανά. Τα δόντια της ελαφρώς πεταχτά. Η μύτη της ίσια. Τίποτα στο πρόσωπό της δεν μαρτυρά ότι έζησε και πέθανε πριν από 2.440 χρόνια.
Το όνομά της Μύρτις. Ενα απο τα πολλά θύματα του τυφοειδούς πυρετού που αφάνισε το ένα τρίτο του πληθυσμού της Αθήνας στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. και μαζί τον σπουδαίο αθηναίο πολιτικό Περικλή. Ηταν μόλις 11 ετών όταν έχασε τη ζωή της και τάφηκε βιαστικά σε έναν ομαδικό τάφο μαζί με ακόμη 150 ανθρώπους. Το κρανίο της, που διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση, αποκαλύπτει το πρόσωπό της. Και γίνεται το πρώτο παιδί που ανακτά τη φυσιογνωμία του με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ μας φέρνει πιο κοντά στην εικόνα των κατοίκων της αρχαίας Αθήνας. «Πρόκειται για ένα κορίτσι περίπου 11 ετών και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχε ορθοδοντικό πρόβλημα: λόγω της συνύπαρξης παιδικών και μονίμων δοντιών δημιουργούνταν συνωστισμός στην άνω γνάθο και οι κυνόδοντες ήταν εκτός τόξου», λέει στα «ΝΕΑ» ο επίκουρος καθηγητής Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μανώλης Παπαγρηγοράκης, που είναι και η ψυχή της διεπιστημονικής ιδέας της ανασύστασης του προσώπου της Μύρτιδος, η οποία έγινε από όλους τους συντελεστές αφιλοκερδώς και παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης. «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι χαρακτηριστικό που να τη διαφοροποιεί από ένα παιδί της ηλκίας του», εξηγεί. 
Περισσότερα ΤΑ ΝΕΑ

Read more...

Keep Classics @ Leeds Petition

>> Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Στα πλαίσια των περικοπών της βρετανικής κυβέρνησης στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων το τμήμα Κλασικών σπουδών του Leeds κινδυνεύει όχι μόνο με περιορισμό του προσωπικού αλλά με οριστικό κλείσιμο.
Ψηφίστε εδώ για τη διατήρηση Κλασικών Σπουδών του Leeds

Blog του τμήματος
Ιστοσελίδα τμήματος

Read more...

ΠΑΡΑΧΟΡΗΓΗΜΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σας προσκαλούν
στην παρουσίαση και επίδοση του τιμητικού τόμου
ΠΑΡΑΧΟΡΗΓΗΜΑ
ΜΕΛΕΤHΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑIΟ ΘEΑΤΡΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΣΗΦΑΚΗ
την Παρασκευή 26 Μαρτίου στις μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
(Λεωφ. Αμαλίας 56, Αθήνα).
Για τον τιμητικό τόμο θα μιλήσει ο επιμελητής του έργου, κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Για την προσωπικότητα και το έργο του τιμωμένου θα μιλήσουν:
Ο κ. ΔΑΝΙΗΛ ΙΑΚΩΒ,
Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ο κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ,
Καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
και στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών του Princeton


Read more...

Biographies revisit Cleopatra and Mithradates, two monarchs who made last stands against the Romans

>> Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Biographies revisit Cleopatra and Mithradates, two monarchs who made last stands against the Romans

Posted using ShareThis

Read more...

Lexiphanes

>> Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

To Lexiphanes είναι μια εφαρμογή του iPhone με την ψηφιακή έκδοση του Liddell-Scott-Jones και του ομηρικού λεξικού του  Autenrieth.

Το Lexiphanes είναι αρκετά γρήγορο, γιατί δείχνει μια σύντομη ερμηνεία της λέξης που αναζητάτε, χωρίς να χρειάζεται να δείτε όλο το λήμμα. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια λέξη, για να φτιάξετε το δικό σας λεξιλόγιο.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κοστίζει μόλις 1.99 $, σε σύγκριση με την έντυπη έκδοση. Δυστυχώς, δεν έχω ένα τέτοιο gadget, αλλά όλο και το πολυσκέφτομαι τελευταία.


Apps at AppStoreHQ

Read more...

Alpheios project

>> Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Ένα ενδιαφέρον εργαλείο για τον Firefox έχει προστεθεί τις τελευταίες μέρες. Ονομάζεται Alpheios και παρέχει λεξικογραφικές και γραμματικές πληροφορίες για κάθε κείμενο αρχαίων ελληνικών ή λατινικών σε μορφή html

Κάνοντας διπλό κλικ σε μια λέξη που σας ενδιαφέρει ανοίγει ένα μικρό παράθυρο με γραμματική αναγνώριση της λέξης, σύνδεσμο με το Lidell-Scott, πίνακα γραμματικής κλίσης και ηχητική εκφώνηση της λέξης.  Το συγκεκριμένο addon συνεργάζεται και με το Perseus, κάνοντας έτσι την μελέτη κειμένων μια ενδιαφέρουσα διαδραστική δραστηριότητα.


Το Alpheios ενσωματώνει και κάποια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, όπως η δημιουργία  προσωπικού λεξιλογίου και σχεδιαγράμματος με συντακτικά και γραμματικά σχόλια  (treebank).

Το Alpheios  διατίθεται δωρεάν με GNU General Public License και σίγουρα θα παραμείνει στην εργαλειοθήκες μου. Το εργαλείο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ. 
 

Read more...

Hellenic Foundation Prizes

>> Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

8th February 2010

TO HEADS OF CLASSICS, MEDIAEVAL AND MODERN GREEK DEPARTMENTS IN UK UNIVERSITIES:

The Hellenic Foundation is pleased to announce the winners of the twenty second annual awards for the best doctoral theses in Hellenic Studies in respect of the year 2008.

In the ancient/classical category the award was shared by:

Dr A Fries of the University of Oxford for a thesis entitled “Euripides, Rhesus 565-996: Introduction and Commentary”

Dr I Galanakis of the University of Oxford for a thesis entitled “A study of Late Bronze Age Tholos Tombs in the Aegean 1700-1200BC”

In the Byzantine/medieval category the award was shared by:

Dr B Hallum of the Warburg Institute for a thesis entitled “Zosimus Arabus. The Reception of Zosimus of Panopolis in the Arabic/Islamic World”

Dr F Noussia of Royal Holloway for a thesis entitled “Byzantine Textbooks in the Palaeologan Period”

In the Modern Greek category the award was won by:

Dr M Kaliakatsos of the University of Birmingham for a thesis entitled “Dragoumis, Macedonia and the Ottoman Empire (1903-1913): the Great Idea, Nationalism and Greek Ottomanism”

The Foundation also expresses its gratitude to the chairman of the readers, Prof. E. L. Bowie, and all the readers for their work in making the awards possible.

Read more...

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙ

>> Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Πριν λίγο καιρό άκουσα τον καθηγητή Κριαρά να συνιστά στον ΓΑΠ την κατάργηση των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο, γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν ακόμα καλά τα νέα ελληνικά. Καταρχήν η άποψή του με βρίσκει σύμφωνο, με βάση αυτά που βλέπω και βιώνω στην τάξη. Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όμως ανακοινώθηκε μια έρευνα, που διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2005‐6, για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στο Γυμνάσιο και αποτυπώνει μια αβασάνιστα θετική εντύπωση των καθηγητών για την εισαγωγή του μαθήματος αλλά και την αύξηση ωρών διδασκαλίας του. Το δελτίο τύπου, όπως τα παραθέτω, φαίνεται να αυτοεκπληρώνει τους ερευνητικούς στόχους της έρευνας και να δικαιώνει (φευ!) τις επιλογές της πολιτείας. Δεν πρόκειται να κρίνω το σχολικό εγχειρίδιο, αλλά μάλλον έπρεπε να ρωτήσουν τη γνώμη και των άμεσα ενδιαφερόμενων, όπως των μαθητών και των κηδεμόνων τους.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης
& Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διεξήγαγε κατά το σχολικό έτος 2005‐6 πανελλα‐δική έρευνα για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, με αφορμή τη συγγραφή των νέων βιβλίων και την ανάγκη συγκριτικής αξι‐ολόγησης των παλιών με τα νέα διδακτικά βιβλία, τα οποία εισήχθησαν στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2006‐7.
Σκοπός της έρευνας ήταν: α) να διερευνηθεί η λειτουργικότητα των χρη‐σιμοποιούμενων μέχρι το σχολικό έτος 2005‐2006 διδακτικών εγχειριδίων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και η στάση των φιλολόγων α‐πέναντι στο μάθημα και β) να διαπιστωθεί η επίδραση του μαθήματος στην ανάπτυξη της νοητικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών αλλά και στη σωστότερη χρήση της ν.ε. γλώσσας από αυτούς.
Η έρευνα είχε πανελλαδική εμβέλεια και διεξήχθη με τη χρήση ερωτη‐ματολογίου που απευθύνθηκε σε 350 περίπου φιλολόγους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και υπηρετούν σε Γυμνάσια της χώρας, τα οποία ανήκουν και στις 13 εκπαιδευτικές περιφέ‐ρειες. Η επιλογή των Γυμνασίων έγινε‐ μετά από υπόδειξη των σχολικών συμβούλων φιλολόγων και με τη συνεργασία των οικείων διευθύνσεων ‐με κριτήριο την αναλογική αντιπροσώπευση αστικών, ημιαστικών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, αλλά και διαφορετικών τύπων σχολείου (πειρα‐ματικών, μουσικών κ.λπ.)
Τα ερωτηματολόγια υπεβλήθησαν ανώνυμα και απεστάλησαν στο Παι‐δαγωγικό Ινστιτούτο από τις οικείες διευθύνσεις ή από τους διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων σχολείων.
Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 345 ε‐ρωτηματολογίων: 1
• το 97,5 % των ερωτηθέντων φιλολόγων απάντησε ότι θα θεωρούσε «έλλειμμα παιδείας αν οι μαθητές τελείωναν το γυμνάσιο, χωρίς να έρθουν καθόλου σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα»
• το 79,7 % υποστηρίζει ότι η διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο βοηθάει τους μαθητές στη σωστότερη χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας
• το 94,5 % ότι το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας συμβάλλει ουσιαστικά «στη συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας»
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 86 % οι φιλόλογοι θεωρούν θετικό το μέτρο του ΥΠΕΠΘ για αύξηση από το σχολικό έτος 2005‐2006 των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.
Τα συντριπτικά υπέρ του μαθήματος ποσοστά της έρευνας δικαιώνουν την εκτίμηση της πολιτείας για την πολλαπλή ωφελιμότητα της συστηματι‐κής διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και δίνουν οριστική απάντηση σε όσους ‐εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας‐επιμένουν να ζητούν τον εξοβελισμό του μαθήματος από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυ‐μνασίων και σε όσους αμφισβητούν τη σημαντική προσφορά του στην ουσι‐αστικότερη εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας, στον περαιτέρω ε‐μπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών όπως και στην ανάπτυξη της κρι‐τικής τους σκέψης.
Επιπλέον αποδεικνύουν ότι η μαθητεία στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα βοηθάει καταλυτικά στη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας και προσφέρει σημαντική υπηρεσία στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στοι‐χείου που είναι από τα βασικότερα αιτήματα της αληθούς παιδείας, η οποία οφείλει να υπηρετεί με περισσή αφοσίωση σήμερα τις ποιότητες του πολιτι‐σμού μας και να διαφυλάσσει, στους χαλεπούς καιρούς μας, στο ακέραιο τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό της.


Ο επίλογος τα λέει όλα... Τα συμπεράσματα δικά σας.

Read more...

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναγνώστες

Blog Archive

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP