Πολυτονιστής: γράψτε απευθείας αρχαία ελληνικά

Οδηγίες

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (και ψηφιακά)

>> Σάββατο, 10 Μαΐου 2008


Η έκδοση του περιοδικού άρχισε στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) το 1966 με τον τίτλο ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ. Από τότε έχουν εκδοθεί δεκαεπτά τόμοι του περιοδικού, περίπου ένας κάθε δύο χρόνια. Το περιοδικό υπήρξε το βασικό όργανο δημοσίευσης της έρευνας που διεξαγόταν στο ΙΒΕ, είτε από το δικό του ερευνητικό προσωπικό, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες. Το αντικείμενο των ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ήταν κυρίως η Βυζαντινή Ιστορία και η Φιλολογία, καθώς και η αρχειακή έρευνα. Το 2007 το ΙΒΕ επανεξέτασε τους στόχους του περιοδικού και αποφάσισε να επεκτείνει το αντικείμενό του και να προσκαλέσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με αντικείμενο τις Βυζαντινές Σπουδές να συμμετάσχει με δημοσιεύσεις. Στη νέα του μορφή, το περιοδικό ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ είναι κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικό, ενώ εκδίδεται και σε έντυπη μορφή στο τέλος κάθε έτους.
το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Γ' ΚΠΣ 2000-2006)
Επισκεφτείτε στο στη διεύθυνση: http://www.byzsym.org/

Read more...

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναγνώστες

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP