Πολυτονιστής: γράψτε απευθείας αρχαία ελληνικά

Οδηγίες

Φιλολοgoogle Books

>> Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2007

Google Books για Φιλολόγους

Τα παρακάτω βιβλία είναι σκαναρισμένα από την υπηρεσία Google Books. Λόγοι, όμως, αυστηρών πνευματικών δικαιωμάτων περιορίζουν την πρόσβαση σε χρήστες έξω από τις H.Π.A.. Η λύση είναι πολύ απλή και ακούει στο όνομα Proxy. Για να διαβάσετε τα αρχεία και να τα κατεβάσετε, μπορείτε απλά να κρύψετε την I.P. σας, χρησιμοποιώντας μια από τις πολλές υπηρεσίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Προσωπικά χρησιμοποιώ τη υπηρεσία "HidemyAss", η οποία φροντίζει να σβήσει τα ίχνη σας και να σας μεταμφίεσει σε αμερικανό τουρίστα. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάζετε βιβλία μέχρι το 1923. Καλό έτσι;

΄Ομηρος - Ησίοδος


 • Opera et reliquiae, ed. Monro (pocket edition, Oxford 1896): [Google Books]

 • Die homerische Ilias...in der ursprünglichen Sprachform wiederhergestellt, ed. Fick (Göttingen 1886): [Google Books]

 • Iliad, comm. Seymour (1891): [Perseus: Books 1-3, Books 4-6]

 • Iliad, comm. Leaf (1900): [Perseus] [Google Books: Books 1-12]

 • Iliad selections, ed. Benner (1903): [Google Books]

 • Homeri Odyssea, cum interpretationis Eustathii et reliquorum grammaticorum delectu, suisque commentariis, ed. Baumgarten and Crusius (1822-1824): [Google Books: τόμ. 1, τόμ. 2, τόμ. 3]

 • Die homerische Odyssee in der ursprünglichen Sprachform wiederhergestellt, ed. Fick (Göttingen 1883): [Google Books]

 • Odyssey, comm. Merry, Riddell, Monro (1885-1901): [Google Books: Books 1-12, Books 13-24] [Perseus]

 • Odyssey, ed. van Leeuwen and da Costa (1907-1908): [Google Books: Books 1-12, Books 13-24]

 • Hesiod, Teubner edition, Koechly-Kinkel (1870): [Google Books]

 • Hesiod, ed. Paley (1883): [Google Books]

 • Hesiod, Teubner edition, Rzach (1902): [Google Books]

 • Homeric Hymns, comm. Allen and Sikes (1904): [Perseus]

Τραγωδία

Βοηθήματα


 • Lexicon to Sophocles, abridged and translated from Ellendt (Oxford 1841): [Google Books]

Ποίηση


 • Apollonius Rhodius, comm. Mooney (London 1912): [Perseus]

 • Bacchylides, ed. Jebb (1905): [Google Books]

 • Callimachus, Hymni et epigrammata, ed. Wilamowitz (1907): [Google Books]

 • Empedocles, ed. Stein (1852): [Google Books]

 • Greek Melic Poets, ed. Smyth (1900): [Google Books]

 • Moschus, Idyllia tria, ed. Cogan (1795): [Google Books]

 • Pindar, Olympian and Pythian odes, comm. Gildersleeve (1885): [Perseus]

 • Pseudo-Scymnus and Dionysius Periegetes, ed. Meineke (1846): [Google Books]

 • Theocritus, comm. Cholmeley (1901): [Perseus]

 • Timotheus, Persae, editio princeps, Wilamowitz (1903): [Google Books]

Ηρόδοτος - Θουκυδίδης


 • Herodotus, Books 1-8, ed. Krüger (1855): [Google Books] (somewhat defective scan)

 • Herodotus, ed. Stein (1856-1859): [Google Books: Books 1-2, Books 5-6]

 • Herodotus, ed. Stein (1870): [Google Books: Book 1]

 • Herodotus, ed. Stein (5th ed., 1883-1894): [Google Books: Books 1-2]

 • Herodotus, comm. How and Wells (1912): [Perseus]

 • Herodotus selections, ed. Merry (1880): [Textkit] [Google Books]

 • Herodotus, Books 4-6, comm. Macan (1895): [Google Books: τόμ. 1, τόμ. 2]

 • Herodotus, Books 7-9, comm. Macan (1908): [Google Books: τόμ. 1 part 1, τόμ. 1 part 2, τόμ. 2] [Perseus]

 • Herodotus, Books 7-8, ed. Smith (1905): [Google Books]

 • Thucydides, trans. Ennenckel (Strassburg 1614): [Google Books]

 • Thucydides, ed. Classen (1862-1875): [Google Books: Book 1, Book 5]

 • Thucydides, ed. Classen, 2nd ed. (1881): [Google Books: Book 6]

 • Thucydides, ed. Poppo-Stahl, 2nd ed. (1875-1882): [Google Books: Books 3-6, Books 3-4, Books 5-6, Books 7-8, Books 7-8]

 • Thucydides, ed. Poppo-Stahl, 3rd ed. (1886-9): [Google Books: Books 1-2]

 • Thucydides, Books 1-3, comm. Sheppard and Evans (1870): [Google Books]

 • Thucydides, Book 1, comm. Morris (1891): [Perseus]

 • Thucydides, Book 1, comm. Marchant (1905): [Google Books] [Perseus]

 • Thucydides, Book 2, comm. Marchant (1891): [Perseus]

 • Thucydides, Book 3, comm. Smith after Classen-Steup (1894): [Perseus]

 • Thucydides, Book 3, comm. Marchant (1909): [Perseus]

 • Thucydides, Books 2-3, comm. Lamberton (New York 1905): [Google Books]

 • Thucydides, Book 4, comm. Graves (1884): [Perseus]

 • Thucydides, Book 5, comm. Fowler (1888): [Perseus]

 • Thucydides, Book 5, comm. Graves (1891): [Perseus]

 • Thucydides, Book 6, comm. Marchant (1909): [Perseus]

 • Thucydides, Book 6, comm. Smith (1913): [Perseus]

 • Thucydides, Book 7, comm. Smith (1886): [Perseus]

 • Thucydides, Book 7, comm. Marchant (1893): [Google Books] [Perseus]

 • Thucydides, Book 8, comm. Tucker (1892): [Perseus]

Πλάτων

Friedrich Ast, Lexicon Platonicum

Ξενοφών

Βοηθήματα


 • Sturz and Thieme, Lexicon Xenophonteum (1801): [Google Books: epsilon-kappa, lambda-pi] (scan seems particularly defective)

 • Thiemann, Wφrterbuch zu Xenophons Hellenika (1893): [Google Books]

 • Gloth and Kellogg, Index in Xenophontis Memorabilia (1900): [Google Books]

 • Crosby, A Lexicon to Xenophon's Anabasis: Adapted to All the Common Editions, for the Use Both of Beginners and of More Advanced Students (1873): [Google Books]

 • White and Morgan, Illustrated Dictionary to Xenophon's Anabasis (Boston 1896): [Textkit]

 • τόμlbrecht, Wφrterbuch zu Xenophons Anabasis (1905): [Google Books]

Ρητορικά κείμενα


 • Selections from the Attic Orators, ed. Jebb (1880): [Google Books, c. 2]

 • Selections from the Attic Orators, comm. Jebb (1888): [Perseus]

 • Antiphon, Gorgias, Antisthenes, Alcidamas, Teubner edition, Blass (1908): [Google Books]

 • Andocides, Teubner edition, Blass (1880): [Google Books]

 • Andocides, De mysteriis and De reditu, ed. Marchant (1906): [Google Books]

 • Lysias, Teubner edition, Thalheim (1901): [Google Books]

 • Lysias 1 (Paris 1549): [Google Books]

 • Lysias selections (5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 32), ed. Shuckburgh (1882): [Google Books]

 • Lysias selections (7, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33), ed. Kocks (1885-1887): [Google Books]

 • Lysias selections (7, 12, 16, 22, 23, 24, 31, 32), ed Morgan (1895): [Google Books]

 • Lysias selections (7, 12, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32), ed. Wait (1898): [Google Books]

 • Lysias selections (12, 16, 19, 22, 24, 25, 32, 34), ed. Adams (1905): [Google Books]

 • Isocrates, Teubner edition, Benseler-Blass (1889-1907): [Google Books: τόμ. 1, τόμ. 2]

 • Isocrates, ed. Drerup (1906), τόμ. 1 (no more published): [Google Books]

 • Isocrates, Evagoras, To Nicocles, Nicocles, comm. Forster (1912): [Perseus]

 • Isocrates, Panegyricus and Areopagiticus, ed. Rauchenstein (1874): [Google Books]

 • Isaeus, ed. Wyse (1904): [Google Books]

 • Hyperides, Epitaphius, ed. Babington (1859): [Google Books]

 • Aeschines, In Ctes., ed. Richardson (1889): [Google Books]

 • Aeschines, In Ctes., ed. Gwatkin and Shuckburgh (1890): [Google Books]

 • Demosthenes, Select Private Orations, part 1 (34, 35, 37, 39, 40, 56), ed. Paley and Sandys (1898): [Google Books] [Perseus]

 • Demosthenes, Select Private Orations, part 2 (36, 45, 46, 53, 54, 55), ed. Sandys and Paley (1896): [Google Books] [Perseus]

 • Demosthenes, Against Leptines, ed. King (1881): [Google Books]

 • Demosthenes, Against Leptines, ed. Sandys (1890): [Google Books]

 • Demosthenes, Against Androtion and Against Timocrates, ed. Wayte (1893): [Google Books]

 • Demosthenes, Against Midias, ed. Goodwin (1906): [Google Books]

 • Demosthenes, Olynthiacs, ed. Tyler (1880): [Google Books]

 • Demosthenes, Olynthiacs, comm. Sharpley (1900): [Perseus]

 • Demosthenes, Philippics 1-3, comm. Davies (1907): [Perseus]

 • Demosthenes, On the Peace, Second Philippic, On the Chersonesus, Third Philippic, ed. Abbott and Matheson (1890): [Google Books]

 • Demosthenes, On the Peace, Second Philippic, On the Chersonesus, Third Philippic, ed. Sandys (1900): [Google Books]

 • Demosthenes 5-9, On the Peace, Second Philippic, (Hegesippus) On the Halonnesus, On the Chersonesus, Third Philippic, ed. Rehdantz-Blass (1905): [Google Books, indices (1886)]

 • Demosthenes, De falsa legatione, ed. Shilleto (1886): [Google Books]

 • Demosthenes, On the Crown, ed. Goodwin (1901): [Google Books] [Perseus]

Βοηθήματα

Αριστοτέλης - Θεόφραστος

expand section Commentaria in Aristotelem Graeca

 • III. De sensu, comm. Alexander Aphrodisiensis, ed. Wendland (1901): [Google Books]

 • VI. Metaphysics, comm. Syrianus, ed. Kroll (1902), and Metaphysics i-vii, comm. Asclepius, ed. Hayduck (1888): [Google Books]

 • VII. De caelo, comm. Simplicius, ed. Heiberg (1894): [Google Books]

 • VIII. Categories, comm. Simplicius, ed. Kalbfleisch (1907): [Google Books]

 • IX-X. Physics, comm. Simplicius, ed. Diels (1882-1895): [Google Books: Books 1-4, Books 5-8]

 • XI. De anima, comm. Simplicius, ed. Hayduck (1882): [Google Books]

 • XII. Olympiodorus, Prolegomena and comm. on Categories, ed. Busse (1902), comm. on Meteorology, ed. Stüve (1900): [Google Books]

 • XV. De anima, comm. Philoponus, ed. Hayduck (1897): [Google Books]

 • XVI-XVII. Physics, comm. Philoponus, ed. Vitelli (1887-1888): [Google Books: Books 1-3, Books 4-8]

 • XVIII. Porphyry's Isagoge and Aristotle's Categories, comm. Elias; David, Prolegomena and comm. on Porphyry's Isagoge, ed. Busse (1900-1904); De interpretatione, comm. Stephanus Alexandrinus, ed. Hayduck (1885): [Google Books, c. 2]

 • XXI. Posterior Analytics ii, comm. Eustratius, ed. Hayduck (1907), and Rhetoric, comm. anonym. et Stephanus Alexandrinus, ed. Rabe (1896): [Google Books]

 • XXII. Parva naturalia, comm. Michael Ephesius, ed. Wendland (1903); Parts, Movement, Ingression of Animals, comm. Michael Ephesius, ed. Hayduck (1904); EN v, comm. Michael Ephesius, ed. Hayduck (1901): [Google Books]

 • XXIII. De anima paraphr. Sophonias and Categories paraphr. anonym., ed. Hayduck (1883); Prior Analytics i, paraphr. Themistius, ed. Wallies (1884); Sophistical Refutations, paraphr. anonym., ed. Hayduck (1884): [Google Books]

expand section Supplementum Aristotelicum

 • I. HA excerpta, ed. Lambros (1885), and Priscianus Lydus, ed. Bywater (1886): [Google Books]

 • II. Alexander Aphrodisiensis, Scripta minora, ed. Bruns (1887-1892): [Google Books]

 • III. Anonymus Londiniensis, ed. Diels (1893), and Aristotle, Ath. Pol., ed. Kenyon (1903): [Google Books]

Πλούταρχος

Βοηθήματα


 • Wyttenbach, Index Graecitatis (Index vocum verborumque exquisitiorum in Plutarcho) (1829): [Google Books: alpha-iota, kappa-omega]

Ελληνική πεζογραφία

Ελληνική Γλώσσα


 • Goodell, Chapters on Greek Metric (1901): [Google Books]

 • Jelf (based on Kühner), Grammar of the Greek Language (1866): [Google Books: τόμ. 1, τόμ. 2]

Λατινική Γραμματεία

Μονογραφίες-Μελέτες


Read more...

Νέα απόρρητα κρατικά έγγραφα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

>> Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2007

Ισως ενδιαφέρει κάποιους επισκέπτες του Ephilology ότι την 21 Δεκεμβρίου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε τον ΧΧΧ τόμο με απόρρητα διπλωματικά έγγραφα, που φωτίζουν τις σχέσεις των Η.Π.Α. την περίοδο 1969-1976 με την Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία.

Volume XXX


Foreign Relations, 1969-1976
Greece; Cyprus; Turkey, 1973-1976

Editor: Laurie Van Hook
General Editor: Edward C. Keefer
United States Government Printing Office
Washington
2007
DEPARTMENT OF STATE PUBLICATION 11444
Office of the Historian
Bureau of Public Affairs

Τα ντοκουμέντα μπορείτε να τα βρείτε online στη διεύθυνση:
http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/xxx/

Δεν είμαι ιστορικός για να πω, αν υπάρχουν νέα εύφλεκτα δεδομένα για την ταραγμένη περίοδο, ωστόσο, στις 900 σελίδες του τόμου μπορείτε να διαβάσετε ενδιαφέροντα πράγματα για την εμπλοκή των προέδρων Νίξον και Φορντ, τη δράση του Ιωαννίδη και τη μεταπολίτευση.

Read more...

Mythimedia: Η ελληνική μυθολογία στις μέρες μας

>> Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2007

Η διατήρηση των πτυχών του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη κουλτούρα, και ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι το επίκεντρο ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο εχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια στο Τμήμα Ιστορίας και Μεθοδολογίας για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του πανεπιστημίου της Bologna. Η ιδέα, ότι η ελληνική και ελληνιστική - ρωμαική αρχαιότητα μας άφησαν τα δικά τους δομικά στοιχεία, ιδίως το μύθο, παραμένει εργασία εν εξελίξει, που υφίσταται συνεχώς νέες αναγνώσεις, ερμηνείες, και μετασχηματισμούς, συνεχίστηκε ανά τους αιώνες και πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιεί τα νέα μέσα της σύγχρονης τεχνολογικής κοινωνίας.

Brian Jones at Joujouka (art by William S. Burroughs)


Στο Mythimedia.org η Eleonora Cavallini με την Elisabetta Zoni και την “Bibi” Bozzato διερευνούν την πρόσληψη και την ερμηνεία της ελληνικής μυθολογίας από τον κινηματογράφο, τη σύγχρονη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, σχέδιο και κόμικς), την μουσική και την τηλεόραση.Sisyphus


Όσον αφορά στην μουσική, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εστίαση όχι τόσο στα “ευγενή είδη”, όπως η όπερα, αλλά κυρίως στη σύγχρονη μουσική, από την Counterculture του '60, το διονυσιασμό του Jim Morrison, μέχρι το Heavy Metal και την πειραματική σκηνή.

Manowar Achilles Agony and Ecstasy in Eight Parts (I-II)


URL: http://www.mythimedia.org/
Χαίρετε!

Read more...

New look, same ...

>> Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007

Καρπός του χαλαρού Σαββατοκύριακου ήταν η ανανέωση του θέματος του Ephilology.... Χρησιμοποίησα το Grey Press θέμα, γιατί μου φάνηκε αρκετά φιλικό με αρκετό ελεύθερο χώρο για τα posts μου. Κρίσιμη παράμετρος στην επιλογή μου στάθηκε το γεγονός ότι μπορούσα να έχω δύο στήλες στα δεξιά για τα widgets.

Σημαντική προσθήκη θεωρώ τη RSS σύνδεση (βλ. "Στο Ράφι") με τη βιβλιοθήκη μου στο Google Books. ΄Ετσι, μπορώ να προτείνω απευθείας διάφορα βιβλία, που ανακαλύπτω κατά καιρούς στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Google.

Μπορεί να απορείτε για την ύπαρξη μιας μηχανής αναζήτησης σε ένα blog που μετράει τα posts του στα δάχτυλα, αλλά πίσω από το μικρό πλαίσιο κρύβεται μια "προσαρμοσμένη μηχανή αναζήτησης" για φιλολογικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο γενικά. Η αναζήτηση γίνεται σε όλες τις σελίδες του Arts and Humanities pages of Intute και σε αρκετές ελληνικές.

Ελπίζω το νέο look να με παροτρύνει να ασχοληθώ περισσότερο με το Ephilology, καθώς συλλέγω αρκετά υλικό καθημερινά, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνω να σχολιάσω.

Χαίρετε!

Read more...

Αφηγηματολογία στα Αρχαία κείμενα

>> Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2007

Με αφορμή το πολύ ενδιαφέρον Διεθνές Συνέδριο για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία με τίτλο «ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, "ανακάλυψα" την Irene De Jong.

Η Irene De Jong εισήγαγε την προσέγγιση των κλασικών κειμένων μέσα από το πρίσμα της πλέον σύγχρονης τάσης στη θεωρία της λογοτεχνίας, της αφηγηματολογίας. Η αφηγηματολογία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση της δομής όχι μόνο των αμιγώς αφηγηματικών κειμένων (έπος και μυθιστόρημα), αλλά και άλλων λογοτεχνικών ειδών, όπως το δράμα και η ιστοριογραφία. Έτσι, η αφηγηματολογική ανάλυση μπορεί να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση των κλασικών κειμένων, σε συνδυασμό μάλιστα με άλλες αναγνωστικές οπτικές προερχόμενες από τις πολιτισμικές σπουδές, τις σπουδές φύλου, τη γλωσσολογία κ.ά.. (αντιγράφω την ανακοίνωση).

Αξίζει κανείς να ρίξει μια ματιά στις δυστυχώς περιορισμένες σελίδες που προσφέρει το Google Books

Narrators, Narratees, and Narratives in Ancient Greek Literature: Studies inRead more...

Welcome Open Source Perseus...

>> Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007


Και τώρα μια πολύ σημαντική είδηση!

Στις 9 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε η διάθεση του πηγαίου κώδικα και του περιεχομένου του πασίγνωστου Περσέα. Ετσι, μπορείτε να το κατεβάσετε και το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Σημειωτέον ότι η βιβλιοθήκη του Περσέα είναι γραμμένα σε Java.

Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό η πρόσβαση στον Περσέα ήταν σχεδόν αδύνατη λόγω αυξανόμενης ζήτησης. Ταυτόχρονα, η ομάδα διαχείρισης διαπίστωνε αδυναμία συντήρησης του λογισμικού και της βάσης δεδομένων. Η απάντηση φαίνεται να βρέθηκε στην τάση του ανοιχτού κώδικα. Η εγκατάσταση, βέβαια, δεν είναι τόσο απλή, καθώς απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, όπως Apache server, Mysql, Tomcat, Ant και Java compiler. Ηδη έχω επιδοθεί στη μελέτη της εγκατάστασης του Περσέα στον υπολογιστή μου και θα επανέλθω με οδηγίες χρήσης, ελληνιστί tutorial. Οποιος έχει περισσότερες πληροφορίες , ας αφήσει ένα σχόλιο...

Το λογισμικό μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ (53.1 ΜΒ).
Τα κείμενα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ (727.1 ΜΒ).

Read more...

Λεξικό Τριανταφυλλίδη

>> Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2007


Με την παρούσα ανάρτηση θα ήθελα να εγκαινιάσω μία νέα κατηγορία, αυτή των utilities, που δικαιολογεί με τον καλυτερο τρόπο τον τίτλο του blog μου.

Πολλές φορές χρειάστηκα άμεσα το λεξικό του Τριανταφυλλίδη από την Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας. Επειδή αποφεύγω γενικά να χρησιμοποιώ τους σελιδοδείκτες, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο και πιο πρακτικό να προστεθεί στις μηχανές αναζήτησης του browser.
Χάρη στη μηχανή του searchplugins.net διαμόρφωσα πολύ γρήγορα ένα απλό και εξαιρετικά πρακτικό plugin αναζήτησης στο λεξικό του Τριανταφυλλίδη. Προς το παρόν είναι συμβατό με IE7 και Firefox2.
Μπορείτε να το εγκαταστήσετε ακριβώς εδώ:

[ searchplugin Λεξικό Τριανταφυλλίδη]

Χαίρετε!

Read more...

Χώρος και Χρόνος στο Aρχαίο Θέατρο

>> Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2007

H Ένωση Φοιτητών και Αποφοίτων Προγράμματος σπουδών Ελληνικός Πολιτισμός του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Εκαταίος» οργανώνει το Β’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με θέμα: «Χώρος και Χρόνος στο Aρχαίο Θέατρο». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, 15-18 Μαΐου 2008

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
και σε συνεργασία με τη Θεματική Ενότητα «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» του Προγράμματος Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) διοργανώνεται από την Ένωση «Εκαταίος» το Β’ Διεθνές συνέδριο με αντικείμενο τον χώρο και τον χρόνο στο Αρχαίο Θέατρο (τραγωδία, κωμωδία, σατυρικό δράμα, μίμους, ρωμαϊκό δράμα).

Το συνέδριο θα εστιάσει στη σύγχρονη έρευνα σχετικά με τη θεατρική σημασία, τη δραματική και σκηνική λειτουργία, τη δραματουργική χροιά και την εκμετάλλευση, τόσο ενδοκειμενικά όσο και με κριτήρια κοινωνικοπολιτικά, του χρόνου και του χώρου, ως δεδομένων από την υπόθεση/μύθο και την πλοκή, τη θεσμοθέτηση των αγώνων/παραστάσεων και την αξιοποίηση του «χρονοχώρου» ως θεατρικών εννοιών.


Για την ιστορία, το πρώτο συνέδριο είχε θέμα «Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΛΟ». Δεν μπορώ να αντισταθώ στο πειρασμό να παραπέμψω σε ένα άλλο..διονυσιακό πανηγύρι.
Πιείτε μάτια...

Read more...

Πλάτων και αλληγορία του Creative Common

>> Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007


Παράλληλα -και συμπτωματικά;- με την έναρξη λειτουργίας στην Ελλάδα των αδειών προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας CREATIVE COMMONS, αναρτήθηκε στο blog του Stoa Consortium η ανακοίνωση της Cathal Woods, η οποία απέδωσε εκ νέου στα αγγλικά τέσσερα κείμενα από την πλατωνική γραμματεία (Ευθύφρων, Κρίτων, Απολογία και Φαίδων), εφαρμόζοντας Creative Common άδεια.

Σκοπός της αναφοράς μου δεν είναι η αξιολόγηση του έργου της, το οποίο θα σχολιαστεί επαρκώς, πιστεύω, αλλά η επιβεβαιωμένη για μια φορά ακόμη διαπίστωση ότι οι κλασικές σπουδές δεν μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστες από τον κυκλώνα του διαδικτύου. Δεν μπορώ να φανταστώ τί αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα της επιστημονικής και εκδοτικής "ηγεσίας" θα προκαλούσε μια ανάλογη προσπάθεια συγγραφής, δεδομένου του μεγέθους της χώρας και της αγοράς της.

Ολα τα 4 έργα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Read more...

Ἡ Οὐικιπαιδεία Ἑλληνιστὶ

>> Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007Οι περισσότεροι από τους χρήστες (με ή χωρίς εξάρτηση) έχουν επισκεφθεί την ανοιχτή Εγκυκλοπαίδεια Wikipaedeia. Πέρα από τις συζητήσεις για την επιστημονική ορθότητα των άρθρων της και την εκπαιδευτική ασυδοσία της, στις οποίες δεν έχω καμιά όρεξη να μπω, θα ήθελα να επισημάνω την ύπαρξη δύο μεταφράσεών της, που αφορούν τις κλασικές σπουδές.

Vicipaedia·Latina
: http://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima ,
αριθμεί 15.600 περίπου άρθρα,όπου γίνονται φιλότιμες προσπάθειες να μεταφραστούν τεχνικοί όροι στη νεκρή, ή πιο σωστά υπερήλικη λατινική γλώσσα.  Στη συγγραφή της συμμετέχουν απόφοιτοι λατινικών σπουδών, που δοκιμάζουν την τύχη τους στο απαιτητικό πεδίο της λατινικής γλώσσας.
λ.χ. το διαδίκτυο μεταφράζεται στα λατινικά ως "Interrrete"....

Ἡ Οὐικιπαιδεία Ἑλληνιστὶ: http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/grc ,
πρόσφατη προσπάθεια είναι η απόδοσή της στα αρχαία ελληνικά. Αξίζει να την επισκεφτείτε αν και βρίσκεται σε δοκιμαστική έκδοση ακόμα. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω την ύπαρξη μια άλλη ψηφιοποιημένης εεγκυκοπαίδειας στα αρχαία ελληνικα, Σούδας ή Σουίδας, όπως ακούγαμε από των πανεπιστημιακών εδράνων.
Ρίξτε μια ματιά και εδώ: Suda on Line

Ελπίζω όλα αυτά να αποκτήσουν κάποτε εκπαιδευτική εφαρμογή στα σχολεία και στα μαθήματά μας, για να ξεπεράσουμε το αδίδακτο κείμενο των 10 σειρών και τα 25 λατινικά κείμενα, που διδάσκονται οι κατά τα άλλα ταλαιπωρημένοι υποψήφιοί μας.

Read more...

Έργο CIRCE

>> Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2007


Το έργο CIRCE - ένα Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών με Νέες Τεχνολογίες για την Ευρώπη - εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η διδασκαλία των κλασικών μαθημάτων (Λατινικά, Ελληνικά, Κλασικός Πολιτισμός) μπορεί να υποστηριχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα με τη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών στη σύγχρονη Ευρώπη. Το έργο έχει επιδοτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Socrates της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει τη συνεργασία εκπαιδευτικών Κλασικών από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτή ήταν μια σύντομη εισαγωγή από την ιστοσελίδα του προγράμματος Circe και πάμε τώρα στα πιο ενδιαφέροντα. Στην κατηγορία "Κλασικές σπουδές στις Ευρωπαϊκές Χώρες" μπορείτε να διαβάσετε μια συγκριτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις κλασικές σπουδές σε 11 χώρες: Αυστρία, Τσέχικη Δημοκρατία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία Σουηδία, Μ. Βρετανία. Την Ελληνική παρουσίαση υπογράφει ο Βασίλειος Φυντίκογλου από το Α.Π.Θ.

Σε όλες τις χώρες διαπιστώνεται η σταδιακή υποβάθμιση (μετά τη δεκαετία του 1960!) τόσο του ενδιαφέροντος όσο και του προγράμματος σπουδών για τις ελληνορωμαϊκές σπουδές. Στα περισσότερα σχολεία η διδασκαλία των Λατινικών είναι πλέον μια πολυτέλεια, ενώ η τα Αρχαία Ελληνικά είναι σ π ά ν ι α. Αντίθετα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές παρουσιάζει το μάθημα του Κλασικού Πολιτισμού, που περιλαμβάνει Όμηρο και Τραγωδίες από μετάφραση. Οι παρουσιάσεις, αν και αντικειμενικές, αποπνέουν έναν πεσσιμισμό για το μέλλον των συγκεκριμένων μαθημάτων.

Τα πράγματα στην Ελλάδα είναι σε γενικές γραμμές γνωστά. Ένα ερώτημα όμως που γεννιέται μέσα μου και θέλω να διατυπωσω από εδώ είναι γιατί εμείς, που ενδιαφερόμαστε τόσο για τις κλασικές σπουδές κλπ. κλπ., έχουμε εγκαταλείψει τα Λατινικά στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και αυτό στα πλαίσια της θεωρητικής κατεύθυνσης;

Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε ένα εγχειρίδιο, που περιέχει θεωρητικές και πρακτικές συμβουλές όπως επίσης και μια συλλογή χρήσιμων μελετών περίπτωσης


Circe

Read more...

Perseus 4.0

>> Τρίτη, 24 Ιουλίου 2007

Πιάνοντας τα πράγματα από την αρχή, θα ήθελα να σας δείξω ένα νέο τρόπο να δουλεύετε με το Perseus. Πρόκειται για την πειραματική, προς το παρόν, έκδοση 4.0, η οποία ενσωματώνει σε ένα παράθυρο όλες τις υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Είναι γραμμένη σε Java και ισχυρίζεται ότι εξασφαλίζει καλύτερες ταχύτητες.

Εκτός από το μοντέρνο και λιτό λουκ, το οποίο συζητείται, υπάρχουν κάποια αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά.

 • Ξεκινώντας από την πλοήγηση, ο διαχωρισμός των ενοτήτων είναι σαφέστερος από την προηγούμενη απλή και δυσ-χρηστη-νόητη μπάρα.
 • Στην κεντρική οθόνη θα βρείτε το πρωτότυπο αποσπασματικά ή συνολικά.
 • Στη δεξιά μπάρα εργαλείων θα βρείτε την αντίστοιχη μετάφραση, σχόλια, βιβλιογραφικές αναφορές και φόρμα αναζήτησης.
 • Εξαγωγή στοιχείων σε xml φορμά.

url: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

Read more...

Αντί προλόγου

Έχει περάσεις αρκετός καιρός από τότε που κάναμε τις απαραίτητες συστάσεις για το Perseus Project στους νέους φοιτητές που έμπαιναν στο σπουδαστήρι της κλασικής φιλολογίας. Σήμερα, η κατακλυσμιαία επίδραση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αναζητούμε τις πηγές μας, επικοινωνούμε και σκεφτόμαστε.

Το Ephilology είναι ένα σημείο αναφοράς για ερευνητές που ασχολούνται με την εφαρμογή της "Ανθρωπιστικής Πληροφορικής" (Humanities Computing) στην scientia totius antiquitatis. Ο σκοπός του παρόντος ιστολογίου είναι να ενημερώνει και να προσφέρει καθοδήγηση σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με την Ψηφιακή Φιλολογία. Θα παρέχει, επίσης, νέα για εκδηλώσεις, εκδόσεις και άλλες εξελίξεις στον χώρο. Τα κριτήρια για την επιλογή των θεμάτων είναι αρκετά ελαστικά, εφόσον σχετίζονται όμως με τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις νέες τεχνολογίες.

Νέα θέματα θα παρουσιάζονται 3 φορές την εβδομάδα (διόρθωση: κατά το δοκούν) και θα περιλαμβάνουν κείμενο, οπτικoακουστικό υλικό και tutorials. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας κοινότητας που θα μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα.

Καλό ταξίδι.


Read more...

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναγνώστες

Blog Archive

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP