Πολυτονιστής: γράψτε απευθείας αρχαία ελληνικά

Οδηγίες

Οι ερωτικές σχέσεις του Δία

>> Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Οι ερωτικές σχέσεις του Δία και το γενεαλογικό του δέντρο αποτυπώνονται σε μια ενδιαφέρουσα οπτικοποιημένη εφαρμογή στο visualising.org. Η παρουσίαση επιτρέπει το φιλτράρισμα αναφορών σε κάθε συγγραφέα και συνδέει με δενδροειδή δομή του απογόνους τους. Οι συγγραφείς ταξινομούνται χρονολογικά αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις αναφορές δύο ή περισσότερων συγγραφέων ταυτόχρονα. Και έτσι όμως, η προσπάθεια παραμένει ιδιαίτερα χρήσιμη και διαδραστική...

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναγνώστες

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP