Πολυτονιστής: γράψτε απευθείας αρχαία ελληνικά

Οδηγίες

Unicode Fonts for Ancient Scripts

>> Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Στην ιστοσελίδα του Γιώργου Δούρου θα βρείτε συγκεντρωμένες αρκετές ενδιαφέρουσες πολυτονικές γραμματοσειρές σε Unicode μορφή.

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναγνώστες

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP